Archiv autora: MartinV

Dvakrát řež, jednou měř?

Během vánočních svátků se na naší politické scéně rozhořela jedna z mnoha žabomyších kauz. Pravda, v tomto případě šlo sociální pojištění placené společnostmi za dobu 6měsíců v roce 2007. Odhadnout ohroženou částku je obtížné nicméně dobový tisk uváděl úderné číslo 100 mld. korun.

Částka to je nezanedbatelná jak pro stát, tak i pro samotné společnosti a tak se vyplatí sledovat jednání a řešení našich zástupců v zákonodárném a exekutivním sboru. Nemá cenu to moc pitvat, předpokládejme, že významné politické subjekty ovládají exekutivu a zákonodárný sbor.

Zákon rozebírá všechny detaily velmi podrobně. Pro nás bude dostačující velmi jednoduchý souhrn. Platby pojistného na sociální pojištění a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti odvádějí, mimo jiné, všechny firmy v české republice.  Vyměřovacím základem je úhrn příjmů jejich zaměstnanců a sazba této daně byla 22,7 %. Za šest měsíců tedy firmy zaplatí na této dani zhruba 1 plat/zaměstnance navíc.

Celý příspěvek